Schone lucht

De stankoverlast in Brouwhuis is en blijft wat GroenLinks betreft onacceptabel. Deze moet rigoureus worden aangepakt. Onder leiding van onze wethouder Paul Smeulders zijn hiertoe de afgelopen jaren de eerste serieuze stappen gezet, in overleg met de provincie die verantwoordelijk is voor de grote bedrijven. De gemeente heeft een aanvullend geurbeleid opgesteld wat februari 2018 aangescherpt is.

 

Daarmee heeft de gemeente Helmond een van de strengste geurnormen van heel Nederland. Een nieuw bedrijf kan zich alleen nog vestigen wanneer het niet tot stankoverlast leidt en bestaande bedrijven moeten maatregelen nemen om te zorgen dag de overlast afneemt.

GroenLinks wil -in overleg met omwonenden, bedrijven, omgevingsdienst en provincie-verdere maatregelen nemen, waarbij voor ons alle opties bespreekbaar zijn. Iedereen heeft recht op schone lucht en het leefklimaat van onze inwoners gaan voor het economische gewin van een paar bedrijven!

Als GroenLinks Helmond blijven we ook kritisch op het kappen van de Brouwhuisse Heide (het 'BZOB-bos') om er een bedrijventerrein van te maken. Wij zijn voor herinrichting van bestaande bedrijventerreinen. Uitbreiding is voor ons alleen bespreekbaar wanneer de leefbaarheid en de natuur er aantoonbaar op vooruitgaan. Zo’n win-win-overleg kan alleen plaatsvinden bij voldoende draagvlak in de wijk. Uw mening telt daarbij!