Progressieve fietsagenda

De fiets is gelijkwaardig aan de auto! Een treffende uitspraak in de fietsagenda. GroenLinks staat helemaal achter de ambitie van deze adaptieve fietsagenda. Inderdaad, de fiets wordt serieus genomen. Dat zien we in de regionale Bereikbaarheidsagenda en ook in de plannen die hier voorliggen. En terecht! De fiets heeft simpelweg een enorme potentie in de strijd tegen bereikbaarheidsproblemen. Zowel in de stad als in de regio.

Meer fietspaden, snelfietsroutes en doorfietsroutes, een beter wegdek, eerder groen voor fietsers bij verkeerslichten, ofwel de wachttijden voor fietsers verkorten waar het maar kan. Natuurlijk is GroenLinks een groot voorstander van het bevorderen van de fiets. De fiets heeft simpelweg een enorme potentie in de strijd tegen bereikbaarheidsproblemen. Zowel in de stad als in de regio. Nu neemt nog 30% van de Helmonders de fiets in ritjes tot 7,5 km, dat percentage kan beslist omhoog. Dat geldt ook voor de wat grotere afstanden tot 15 km.
Maar bovenal: fietsen is gezond voor de mens en goed voor het milieu. Voor de verstokte automobilisten onder ons: 75 minuten fietsen per week betekent gemiddeld een half jaar langer leven. Aldus de Universiteit Utrecht.

We zijn uiteraard verheugd over de aangekondigde verbeteringen in de infrastructuur en fiets bevorderende maatregelen. GroenLinks heeft hier nog wel enkele aandachtspunten:

Er moet meer gefietst worden, uitstekend. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering. Dit betekent naast de voorgestelde verbeteringen dat ook de promotie van de fiets op een hoger plan moet worden getild, met name in het woon-werkverkeer. Evenals de communicatie hierover. Wie van u weet nou bijvoorbeeld dat de Provincie een regeling heeft die fietsers in de spits een km-vergoeding betaalt? (de app B-riders meet uw gefietste kilometers).
Fietsen moet veiliger worden. In de fietsagenda wordt hier weliswaar aandacht aan besteed maar wat ons betreft niet voldoende. Wij missen bijvoorbeeld een educatie project voor middelbare scholieren (geen overbodige luxe om appende, zonder verlichting, naast elkaar fietsende jongeren te wijzen op de risico’s).
Ontbrekende verlichting maakt fietsen sociaal en fysiek onveilig: er zijn nogal wat plaatsen niet of slecht verlicht, waar kronkels in het fietspad liggen, waar kruisingen zijn, verhogingen of stoepranden, of met slechte bestrating. Een snelle fietser of e-biker moet hier de route perfect kennen of zijn snelheid ernstig matigen om niet in onveilige situaties terecht te komen.
En dan de sociale veiligheid: in de fietsagenda wordt terecht opgemerkt dat een donker en afgelegen fietspad erg onprettig is voor gebruikers, een fietser wil gezien worden. En dit is nu precies het probleem bij de route Broekstraat, Vaarleseweg, Mierlosedijk naar Nuenen: grote delen van deze weg zijn onverlicht. Hier fietst nogal wat schoolgaande jeugd ’s-ochtends vanuit Brandevoort richting Pleincollege Nuenen. Bovendien wordt de route in de wintermaanden na werktijd niet bepaald druk befietst, alles behalve prettig in het donker.
De fietsroute ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Nuenen. Tijdens de commissievergadering is toegezegd dat Nuenen en Geldrop-Mierlo hierop zullen worden aangesproken.

GroenLinks bepleit ook een eenduidig beleid, zo dienen alle fietspaden direct herkenbaar te zijn. Bijvoorbeeld door een consequent gebruik van rood asfalt: wat dat betreft is bij het aanleggen van de Goorloopzone van Lorentzstraat naar Hortsedijk en van Europalaan naar Rooseveltlaan een merkwaardige keuze gemaakt voor zwart asfalt. Ditzelfde gaat herhaald worden bij het pad in Goorlooppark midden.

 

Mede dankzij de 1,5 miljoen euro die voor dit doel is gereserveerd tijdens de begroting, is er financiële ruimte om plannen voor 2017 en 2018 ten uitvoer te brengen. Dekking voor de jaren erna is echter nog ongewis, er is geen meerjarenperspectief. Dit punt hebben wij reeds ingebracht in de commissievergadering, maar benadrukken we hier nog eens. Dat geldt ook voor het vervolgproces: graag pleiten we voor een jaarlijks interactief uitgewerkt Actieplan. Dezelfde werkwijze die is toegepast in de periode 2010-2014 ter uitwerking van het vorige Fietsbeleidsplan. Dat werkt voor alle betrokken partijen zeer effectief. In de voorliggende Fietsagenda is wel een Uitvoeringsprogramma 2017-2020 opgenomen, maar het is onduidelijk wanneer / wat / met welk budget wordt voorbereid en uitgevoerd.

Tijdens de vergadering van de commissie Omgeving is hier aandacht voor gevraagd. De wethouder neemt dit mee bij de verdere uitwerking.

De raad heeft de adaptieve fietsagenda tijdens de raadsvergadering van 10 januari aangenomen.