Overlast door vuurwerk

Al diverse keren heeft GroenLinks in Helmond de overlast van vuurwerk onder uw aandacht gebracht. De redenen blijven dezelfde, de weerstand tegen de overlast door vuurwerk groeit. Nederlandse artsen roepen massaal op tot een vuurwerkverbod en afgelopen week presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een ‘explosief’ rapport, met daarin de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen landelijk te verbieden. GroenLinks vindt het daarom tijd om inperking van het afsteken van vuurwerk opnieuw onder de loep te nemen.

Veel mensen ervaren vuurwerkoverlast rond Oud en Nieuw. Elk jaar wordt er weer meer en zwaarder vuurwerk afgestoken. Het aantal slachtoffers, de schade en de overlast voor mens, dier en milieu is dan ook buiten iedere proportie: “Nederland is Europees kampioen vuurwerkletsel’, aldus oogarts Tjeerd de Faber van het Oogheelkundig Gezelschap (bron ED). Een titel die je niet moet willen, ook lokaal niet. Bovendien, niet alleen mensen hebben last van harde knallen, vuurwerkbommen of te vroeg afgestoken vuurwerk, ook huisdieren staan angsten uit om vuurwerk. De discussie over vuurwerk en een mogelijk verbod daarop laait daarom jaarlijks weer op.

Een vuurwerkverbod is een ingrijpende maatregel en zou idealiter niet nodig moeten zijn. Ook GroenLinks begrijpt dat het hier om een jaarlijkse traditie gaat die diep is geworteld in de Nederlanse samenleving. Echter, het letsel en de schade door onverantwoordelijk gedrag bij het afsteken van vuurwerk is groot. En ook de daarmee samenhangende extra inzet van nood & hulpdiensten rond de jaarwisseling is groot.

Wij hebben daarom opnieuw de volgende vragen voor u:

1. Helmond heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en loopt graag voorop in het bestrijden van overlast voor onze inwoners. Wij stellen voor om niet te wachten op landelijk beleid maar ook hierin het voortouw te nemen. Bent u bereid om in 2018 met een raadsvoorstel te komen dat overlast door vuurwerk inperkt?

2. Wij pleiten voor een (digitaal) onderzoek naar draagvlak onder onze inwoners voor een professionele vuurwerkshow op een centrale plaats als veilig alternatief. Bent u genegen om dit onderzoek in 2018 te laten uitvoeren?

Zodra de antwoorden van het College van B&W binnen zijn, zullen wij deze onder dit artikel plaatsen (Q&A).