Helmond kiest voor lange omleiding om Dierdonk

Op 30 mei werd het voorkeursalternatief van de stuurgroep behandeld voor de N279. Deze weg loopt langs Dierdonk, Helmond-Noord, Brouwhuis en Rijpelberg. Het raadsvoorstel plaatste GroenLinks voor een lastig dilemma.
 

Het bestaand tracé van de N279 opwaarderen leidt tot grote verschuivingen in verkeersstromen in Dierdonk en Helmond-Noord. Dit legt een aanzienlijke druk op de leefbaarheid in die wijken. Echter, een nieuwe weg door natuurgebied is voor ons ook een pijnpunt. Een keuze uit twee kwaden.

Volgens de resultaten uit het onderzoek kan de N279 in de huidige vorm vanaf 2030 de functie van robuuste rand niet goed meer vervullen. Er wordt een verkeersgroei verwacht van 40-60% ten opzicht van 2010, waarvan 96% regionaal gebonden is. Niets doen blijkt uit de studie, is dus geen optie.

Een aangepaste N279 heeft met 2x1 rijstroken (geen verdubbeling!) tot 2030-2040 daarentegen voldoende capaciteit. De ongelijkvloerse kruispunten leiden tot een betere doorstroming en veiligheid. De aanpassingen hebben verder géén aanzuigende werking op bovenregionaal verkeer.
In dit kader hebben wij de wethouder nogmaals meegegeven dat ook de A67 onderdeel is van het bereikbaarheidsprobleem van de regio Helmond. Voor een integrale oplossing is het zeer urgent dat de capaciteit van de A67 wordt vergroot. Er is een duidelijk verband met de N279.

Zoals in de bereikbaarheidsagenda verwoord, is het van groot belang om een schaalsprong fiets te maken. Een belangrijk onderdeel van verbetering van de regionale bereikbaarheid. Hoe meer mensen regionaal dagelijks de fiets gebruiken, des te minder auto’s op de weg (in de spits). Ook zal tegelijkertijd volop moeten worden ingezet op andere vervoersmiddelen en slimme mobiliteit. Want het is slechts aftellen naar het moment waarop we echt anders gaan denken over mobiliteit. Of het nu over vijf jaar, tien jaar, of twintig jaar is. Die trendbreuk gaat er komen.

GroenLinks is daarom van mening dat het voorkeursalternatief de meest houdbare oplossing is op de lange termijn. Dit veroorzaakt de minste overlast voor de omliggende wijken. Verder hebben wij gepleit voor een compleet pakket aan compenserende, en waar nodig bovenwettelijke, maatregelen voor de leefomgeving. Pure noodzaak voor zowel onze inwoners als het milieu.