Helmond investeert in meer banen

Afgelopen jaren heeft Helmond al flink geïnvesteerd in het bevorderen van de werkgelegenheid. Meer banen is een belangrijk onderdeel van de Strategische Agenda 2016-2020. De komende jaren wordt nog eens 1,2 miljoen extra voor uitgetrokken, dat heeft de Gemeenteraad besloten op 9 januari. Daarbij is speciale aandacht voor kwetsbare mensen, een belangrijk speerpunt voor GroenLinks. Ook zal er in de toekomst extra moeten worden geïnvesteerd in sectoren waar nu een tekort aan personeel is, zoals in de zorg. Er ligt een taak voor toekomst om te zorgen dat de mismatch tussen openstaande vacatures en werkzoekenden wordt aangepakt.

 

Het belangrijkste doel is de groep werklozen die geen vooruitzichten hebben op 'sociale stijging', aan een job te helpen. Volgens de gemeente is de werkloosheid de afgelopen jaren structureel afgenomen tot onder de grens van 7 procent. Toch wil Helmond serieus investeren in de eigen arbeidsmarkt. In 2019 moet het impulsprogramma zijn afgerond.

Ondersteuning
Helmond zet in op het werven en ondersteunen van nieuwe bedrijven enerzijds, anderzijds wordt de samenwerking met verschillende partijen geïntensiveerd. De grootste som geld (300.000 euro) is gereserveerd voor start-ups, spin-offs en scale-ups. Die groep van jonge en snel uitbreidende bedrijfjes zorgt volgens de gemeente voor 75 procent van de nieuwe werkgelegenheid. Helmond wil startende ondernemers helpen door hen faciliteiten en professionele ondersteuning te bieden. Zo is de stad maar wat blij met de beginnende bedrijfjes die zich op de Automotive Campus hebben gevestigd. Onderwijsinstellingen, bedrijven uit de regio en Brainport moeten worden betrokken bij de plannen. In 2018 en 2019 zullen er ook meer nieuwe bedrijven naar Helmond moeten worden gelokt.

Vacatures
Het Helmondse plan heeft specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. Er moeten nieuwe projecten worden uitgerold, waarmee structurele werkgelegenheid wordt gecreëerd. Ook moet er gezocht worden naar manieren om langer openstaande vacatures bij Helmondse bedrijven in te vullen. Dat zou kunnen met de inzet van statushouders of door de om- of bijscholing van werkzoekenden.

Eerder stemde de gemeenteraad al in met het plan om daklozen naar werk en huisvesting te begeleiden. Daar ligt 138.000 euro voor klaar. Werkbedrijf Senzer, stichting SMO (Maatschappelijke Opvang Helmond) en welzijnsorganisatie LEVgroep werken daarin samen met de gemeente.

De cijfers
- In december 2017 ontvangen 2.089 Helmonders een werkloosheidsuitkering. Dat is bijna een kwart minder dan een jaar eerder.
- Eind oktober 2017 staan in Helmond en omgeving 1856 vacatures (langdurig) open. Een jaar geleden waren dat er zo'n 1200.
- Eind oktober stonden er nog eens 2865 nieuwe vacatures in de digitale kaartenbakken van het UWV. Dat zijn er zo'n duizend meer dan een jaar eerder.
- In de eerste drie kwartalen van 2017 kreeg Helmond 246 aanvragen voor schuldregeling binnen. Dat is 23 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

(Bron: ED)