GenX: zeer zorgwekkend

Op 30 januari stelde GroenLinks vragen aan het College van B&W over GenX. GenX is een stof die gebruikt wordt bij de productie van teflonlagen zoals die op de anti aanbakpan. De fluorhoudende stof is mogelijk kankerverwekkend. 

GenX werd eind vorig jaar aangetroffen in het oppervlaktewater van de nieuwe Aa, alsmede in zwemplas Berkendonk, op industrieterrein Varenschut en in de wijkparkvijver in Brouwhuis. Bovendien werden er extreem hoge concentraties gemeten op het terrein van het verwerkingsbedrijf zelf, Custom Powders. 

Lees hier meer over deze kwestie:

>Column op de weblog van onze fractievoorzitter Antoinette Maas 

>Vragen aan College van B&W

>Raadsinformatiebrief met daarin de antwoorden College B&W

 

Ook kunt u voor meer informatie terecht op de website van de gemeente: www.helmond.nl