Energietransitie en klimaatbegroting

We werken al een aantal jaren samen met de stad in ons streven om in 2035 energieneutraal te zijn. Daarvoor is in 2015 de Versnellingsagenda Duurzaamheid opgesteld. In dit kader is op 12 oktober de intentieovereenkomst ondertekend met een breed scala aan organisaties uit de stad. Ook is de eerste klimaatbegroting een feit!

Aardgasvrij Helmond
Als belangrijke stap in de benodigde versnelling is samen met de Helmondse woningcorporaties, het bedrijfsleven, nutsbedrijven, het Energiehuis en Energieclub Helmond Regio de handen ineen geslagen rondom het thema ‘aardgasvrij’. Hiermee sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen. Deze overgang naar een aardgasvrije samenleving vraagt om samen te zoeken naar toekomstbestendige oplossingen. Op 12 oktober werd daarom door wethouder Paul Smeulders -namens de gemeente Helmond- met de partners een intentieovereenkomst ondertekend, waarin we hebben afgesproken dat we vanuit een gezamenlijke visie en aanpak op korte termijn nieuwbouw en op langere termijn bestaande bouw aardgasvrij gaan maken.