Centrumperspectief

Met het geaccordeerde centrumperspectief ligt er een fraai perspectief op ons nieuwe centrum, dat echt samen met de stad tot stand is gekomen. Met een compact, sfeervol stadshart, een gevarieerde mix tussen winkelen, horeca, wonen, cultuur en historie. Met meer ruimte voor nieuwe functies, andere -meer kleinschalige- concepten en vooral veel groen.

Wij worden enthousiast van dit Helmond. Het wordt een fantastische ontmoetingsplek met een echt Havenpark, een park rondom de Watertoren, een ontspanningsplein aan het water, een Speelhuisplein, meer mogelijkheden aan en op het kanaal, geen verkeer op de Kanaaldijk maar juist meer ruimte voor horeca en verbinding tussen al het moois wat onze stad te bieden heeft.

Alleen jammer dat dit al niet vele jaren eerder is uitgewerkt; GroenLinks pleitte bij het vorige Centrumplan  al voor een compact centrum van een dergelijke strekking. Toen werd alleen in superlatieven gedacht, tegen de voorspelbare ontwikkelingen in.

Aandachtspunten
Nog steeds blijkt het moeilijk om onze jongeren, eenmaal de 18 gepasseerd, aan Helmond te binden. Hoewel horecaondernemers hier uiteraard het voortouw in moeten nemen, samen met het Centrummanagement, vindt GroenLinks sec een ondersteunde functie van de gemeente wel erg mager. Wij zouden graag een meer actieve opstelling zien. Behoud van onze jongeren voor het centrum geeft ook een andere dynamiek aan ’t centrum en de hele stad. Dat geldt voor zowel de horeca als het winkelaanbod. Ons Haveneind in plaats van Stratumseind, gratis Wifi en een winkelaanbod dat ook voor jongeren aantrekkelijk is. Combineer dit met de voorgestelde Urban Sports en bijzondere evenementen, dan moet dit uiteindelijk deze doelgroep gaan aanspreken, ook regionaal.
Tijdens de commissievergadering is toegezegd dat er een jongerenactieplan wordt opgesteld.

Dat brengt ons op Helmond Marketing: In het samenbrengen en promoten van initiatieven heeft Helmond Marketing een belangrijke taak. De rol van Helmond Marketing is heel wezenlijk voor de promotie van ons nieuwe centrum. Het vermarkten moet beter, professioneler en dat vraagt ook om de juiste menskracht en middelen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het huidige budget hiervoor toereikend is.

Specifieke onderdelen Over de inrichting van het Speelhuisplein heeft GroenLinks nog wel enige twijfel. Een markthal in de genoemde contouren zou kunnen, maar een open functioneel plein als aandenken aan het voormalige theater is ruimtelijk gezien ook aantrekkelijk. Wij zien graag verschillende opties nog eens de revue passeren.
Het verfraaien van de achterkant Elzaspassage en voormalige bibliotheek vinden wij noodzaak om deze omgeving te verlevendigen. Dit als aantrekkelijke verbinding van de Markt met het nieuwe park.

Woonfunctie op de hoek van het Havenplein en Kanaaldijk: Wonen op deze plek geeft ongewenste spanning in relatie tot de functie van het plein. Laat deze hoek ‘open’, ook als ‘loper’ naar het park. Als een woongebouw aan het kanaal toch gewenst wordt, plan het dan aan de Kanaaldijk naast Keyserinnedael, met oriëntatie op kanaal en park (de zonnige zijde). Echter zonder commerciële ruimte maar met parkeren onder, in een vormgeving die echt kwaliteit uitstraalt.
Het gedeelte Kerkstraat-Zuid, Beugelsplein en Groenewoud: het baart ons zorgen hoe dit deel van het Centrum erbij staat. De oostwand van Kerkstraat-Zuid is al jaren erg verpauperd. Het verval moet worden omgebogen in iets nieuws.
En wat betreft het Groenewoud: Het leegstaande gebouw van de voormalige graveerderij van Vlisco biedt inderdaad kansen, wij zijn ook hier benieuwd naar de ontwikkelingen.

Tot slot is GroenLinks uiteraard verheugd over de extra aandacht die gevraagd wordt voor de klimaatopgave waar we als stad voor staan. Daarbij wordt aangesloten bij de Versnellingsagenda Duurzaamheid Helmond en de Strategische Agenda 2016-2020 (Duurzame Gezonde stad);