Brainport Smart District van start

De gemeenteraad van Helmond heeft de plannen voor de voorbereidingen voor de bouw van Brainport Smart District (de Wijk van de Toekomst) unaniem goedgekeurd. Dat betekent dat begonnen kan worden met de eerste projecten voor het bouwen van ongeveer 1500 nieuwe woningen ten noorden van het station van Brandevoort. Ook 12 hectare bedrijfsterrein wordt ontwikkeld. De realisatie van de wijk is gepland van 2019 tot 2030. Brainport Smart District zowel in de ontwikkeling als in de realisatie een voorbeeld voor de rest van Nederland, Europa en de wereld. Partners van Brainport Smart District zijn de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Enpuls, Brainport Development, gemeente Helmond en Provincie Noord-Brabant.

In 2017 zijn onder leiding van onze GroenLinks Wethouder Paul Smeulders zeven programma’s opgesteld om tot een eerste uitwerking te komen: een aantrekkelijk gebouwde omgeving, participatie door bewoners, een veilige en sociale wijk, een gezonde wijk, mobiliteit, digitalisering en energie. Bij de uitwerking gaat het bijvoorbeeld om duurzaam bouwen, hergebruik van materialen, mobiliteitsdiensten in plaats van autobezit, elektrische auto’s als uitgangspunt en lokale voedselverbouwing. Hoe het er allemaal uit moet gaan zien, wordt ontwikkeld samen met toekomstige bewoners. De weg ligt nu  open om een stedenbouwkundige onderlegger te ontwikkelen, met de benodigde ruimte voor de gewenste innovatie. We zijn als GroenLinks Helmond erg trots dat dit project: een slimme wijk voor iedereen nu dan toch echt gaat beginnen! En, de slimme en duurzame oplossingen die we hier gaan toepassen, gaan we (ervoor of erna) ook op andere plekken in Helmond toepassen. Zo profiteert heel de stad mee!

Lees hier meer over de drie deelplannen:

1. Plan van aanpak Brainport Smart District (Deel A)
Hierin staat welke stappen genomen moeten worden om Brainport Smart District te realiseren. De programma’s worden in hoofdlijnen beschreven, alsook de uitvoeringsagenda, de organisatiestructuur, communicatie, de begroting en de planning.       OPEN HIER

2.    Inspiratieboek Brainport Smart District (Deel B)
 In dit document zijn de zeven programma’s uitgewerkt in concrete projecten/projectfiches.           OPEN HIER

3.    Nota Publiekrechtelijke kaders en uitgangspunten Brainport Smart District (Deel C)
 Ten behoeve van BSD wordt een nieuwe stedenbouwkundige onderlegger en vervolgens een bestemmingsplan opgesteld. Om tot een stedenbouwkundige onderlegger te komen is een Nota van Publiekrechtelijke Kaders en Uitgangspunten gemaakt. Hierin zijn per vakgebied de vigerende beleidskaders weergegeven. Vervolgens zijn de ruimtelijk relevante uitgangspunten voor BSD benoemd, zoals die eerder waren opgenomen in de Implementatie Roadmap.       OPEN HIER