Bereikbaarheid van Helmond

Op dit moment lopen er heel veel projecten tegelijkertijd die binnenkort allemaal om besluitvorming vragen. Maar ook het rijk en de Provincie Noord-Brabant nemen binnenkort besluiten die gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Gemeente Helmond.

En deze beslissingen beïnvloeden elkaar ook nog eens! In deze presentatie een overzicht van alle lopende projecten. Zo kun je de verschillende gevraagde besluiten en adviezen beter plaatsen. En zo kan ook iedereen meedenken. Laat ons weten hoe jij erover denkt op info@groenlinkshelmond.nl

https://helmond.notubiz.nl/…/CN_Presentatie_mobiliteitsvraa…