Automotive Campus èn het Coovels bos

De Automotive Campus gaat uitbreiden voor een duurzame toekomst, het Coovels Bos wordt gespaard èn er komt nog extra natuurcompensatie. Dat besloot de gemeenteraad vandaag bijna unaniem.

Ons raadslid Bert van Sas: "vorige week in de commissievergadering werd GroenLinks door HelderHelmond aangesproken op het groene geweten van onze partij. Het is een goede zaak dat steeds meer partijen groen belangrijk vinden, en gezien onze partijnaam kan het niet anders zijn dan dat we dat zelf ook vinden.

Daarom hebben we het bestemmingsplan en de rapporten over het Coovelsbos nog eens grondig bestudeerd. De belangrijkste angst is dat door een verstoring van de waterhuishouding van het Coovelsbos de bijzondere paddestoelen populatie bedreigd wordt. In het Antea-rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan om een dergelijke verstoring te voorkomen. Vrijwel alle aanbevelingen uit dit rapport zijn overgenomen in de regels van het bestemmingsplan. Dit geeft ons voldoende vertrouwen dat de bijzondere natuurwaarde van het Coovelsbos behouden zal blijven.
De GroenLinksfractie kan dus volmondig instemmen met het voorliggende bestemmingsplan."