Aanvullend Geurbeleid

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart werd het Aanvullend geurbeleid behandeld tegen stankoverlast. Lees hier de bijdrage van GroenLinks:

“Ernstige stank is vreselijk. Mensen kunnen er zelfs ziek van worden. Inwoners van Brouwhuis, Rijpelberg, Suytkade en de Annawijk kampen al jaren met ernstige stank afkomstig van de bedrijventerreinen BZOB en Hoogeind. GroenLinks is verheugd dat dit College eindelijk werk maakt van de aanpak van stankoverlast.

Met dit aanvullende geurbeleid wordt de huidige stank niet opgelost, maar het gaat tenminste niet erger stinken. Een eerste stap in de goede richting.

De eisen voor nieuwe bedrijven worden zwaarder en ook uitbreiding mag niet zorgen voor meer geuroverlast. Voor inwoners van met name Brouwhuis is de grens wel bereikt. Terecht dus dat met dit lokale geurbeleid de spelregels veranderen. En wat GroenLinks betreft mogen deze in toekomst nog wel verder worden aangescherpt.

 

Voorzitter, GroenLinks zou graag zien dat de stankoverlast compleet wordt teruggedrongen, maar wij zijn ook realistisch. Op lokaal niveau -alleen- aanvullende milieumaatregelen opleggen aan bedrijven die stank veroorzaken is op dit moment niet haalbaar.

Waar valt dan wel meer verbetering te halen:
> De omgevingsdienst meet de uitstoot in de schoorsteen en berekent de stank elders in de wijk. Dat de uitkomst van deze rekenmethode niet overeenkomst met de werkelijkheid, blijkt wel uit de meer dan 1000 stankklachten per jaar.
Hoewel dit geen taak van de gemeente is, verzoeken wij de wethouder om dit punt nog eens onder de aandacht te brengen van de Provincie.  

> Mestverwerker Den Ouden is een grote veroorzaker van stankoverlast. Inmiddels blijkt via een proef dat met nieuwe schoorsteentechnieken de stank voor het overgrote deel kan worden opgelost. Een doorbraak die veelbelovend is voor de toekomst. Kan de wethouder ons vertellen of deze techniek binnen afzienbare tijd toepasbaar is én financieel haalbaar?
Verder staat vandaag in het ED dat Den Ouden een dwangsom boven het hoofd hangt vanwege het veroorzaken van stankoverlast. De omgevingsdienst van de Provincie is van mening dat het koolstoffilter in de schoorsteen niet op tijd wordt vervangen. Weet de wethouder hier iets over te vertellen?
> En dan de suggestie die tijdens de commissievergadering werd gesteld om het geuremissieplafond naar beneden bij te stellen indien daartoe ruimte ontstaat. Uit het antwoord van het College blijkt het lastig om hier algemene afspraken over te maken. GroenLinks gaat ervan uit dat het College hierin verstandig handelt en waar mogelijk het plafond voor geuruitstoot omlaag wordt gebracht. Het kan namelijk niet zo zijn dat waar de ene mestverwerker de overlast omlaag weet te brengen, een ander bestaand of nieuw bedrijf onze inwoners weer met extra stank opzadelt.

Tot slot voorzitter: dit aanvullende geurbeleid is een eerste positieve stap. Nu de vervolgstappen nog. De Provincie is nu aan zet. Samen met de Omgevingsdienst, de bedrijven en de gemeente.”