Paul Smeulders

Wethouder

“Idealen helpen verwezenlijken. Dát is waarom ik wethouder ben geworden. Als geboren en getogen Helmonder wil ik graag iets betekenen voor mijn stad. Helpen om de stad toekomstbestendig, duurzaam te maken. Het thema duurzaamheid is niet nieuw voor me, integendeel: de afgelopen jaren heb ik me daar als lid van Provinciale Staten én als lobbyist bij Natuurmonumenten intensief mee beziggehouden. Ik ben blij dat ik die kennis en ervaring nu voor Helmond mag inzetten. Vóór de stad, maar vooral: samen mét de stad.

Bevlogen en betrouwbaar; zo wil ik als bestuurder zijn. Ik vind het belangrijk dat wij als gemeentebestuur toegankelijk zijn voor alle Helmonders. Dat we laten zien wat we doen, en vooral ook: waarom we dat doen. Dat we begrijpelijke taal spreken. Dat we onze financiën op orde hebben, iets wat in deze tijd moeilijker is dan het wellicht lijkt. Als gemeente krijgen we steeds meer taken en minder geld; het is dus belangrijk om daarin goede keuzes te maken. Keuzes waar onze inwoners beter van worden. Dat kan alleen als we in gesprek blijven, als we ons oor te luister leggen en iets doen met de goede ideeën uit de stad. Idealen verwezenlijken, dat doe je samen. Ik verheug me enorm op die samenwerking!”

Paul Smeulders

Portefeuille
Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken
6e loco-burgemeester
Financiën en Belastingen
Subsidie- en fondsenwerving
Duurzaamheid, inclusief milieu en energie
Vastgoed
Grondbedrijf
Afval
Wijkwethouder Helmond West

Functies uit hoofde van het wethoudersambt
Voorzitter Bestuur gemeenschappelijke regeling Blink
Lid Adviescommissie Gulbergen
Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
Lid bestuur Stichting Stadswacht Helmond

 

Nevenfunctie
Senior Adviseur Public Affairs Natuurmonumenten

Ik ben telefonisch bereikbaar op 0492 - 587 103