Helmondse Ideeën Bank

In de recent verschenen voorjaarsnota wordt een hoofdstuk gewijd aan het sociaal innovatief fonds. Een fonds dat in 2014 door de gemeenteraad opgericht is, ter bevordering en ondersteuning van initiatieven uit de Helmondse samenleving. Vóór en dóór Helmonders dus. Één van de pijlers van dit fonds zal het Stadslab worden.

De voorjaarsnota stelt voor: “Een deel van het sociaal innovatief fonds is toegankelijk voor sociale innovatie die uit onze stad komt, van Helmonders die oplossingen hebben voor bovengenoemde* maatschappelijke vraagstukken. Op die manier hopen we dat de stad een maatschappelijk laboratorium wordt. Zoals je ook ziet gebeuren in andere steden in het land (bijvoorbeeld Leiden, Groningen, Tilburg en Rotterdam), en wat heeft geleid tot maatschappelijke relevante initiatieven als zelfregiecentra, initiatieven op het gebied van slimme zorg, evenementen, maar ook stadsvernieuwing.”

Ook Helmondse jongeren hebben in het verleden nagedacht over dergelijke bewegingen. In 2012 heeft de Helmondse groep van World=U een mooi plan gepresenteerd op de winteravondlezing van André Kuipers op 5 november 2012 in Helmond. Een avond die in het teken stond van o.a. duurzame ontwikkeling, waar 1500 enthousiaste Helmondse ondernemers en ook andere geïnteresseerden op af kwamen. Het plan van deze jongeren belandde vanwege de complexiteit helaas in de koelkast, maar het zou nu een perfecte aanvulling op het Stadslab kunnen vormen.

De Helmondse Ideeën Bank, zoals het plan destijds genoemd werd, bestaat uit een wedstrijd voor alle Helmonders. De bedoeling van deze wedstrijd is een idee over een bepaald thema te presenteren in een filmpje van 1 minuut. In het oorspronkelijke plan waren slechts vier thema’s opgenomen, maar de gemeente is hier uiteraard niet aan gebonden. Inzenders moeten vervolgens hun ideeën promoten via social media en andere kanalen en ‘likes’ verzamelen. De inzenders van de beste of populairste ideeën worden na afloop van de wedstrijd geholpen bij het realiseren van hun idee. Om deze ideeën ter beoordeling aan te bieden aan alle Helmonders, zijn in het plan ook een website en mobiele app opgenomen (tevens met een functie tot direct opnemen en inzenden van ideeën).

Een ander (essentieel) deel van het plan, wat de toegankelijkheid sterk vergroot, is een zuil in het centrum. Hierop kunnen mensen ook hun idee inspreken. Niet iedereen heeft immers toegang tot internet of opnameapparatuur. Op deze zuil kan, indien niet in gebruik, reclame getoond worden, om in een deel van de kosten te voorzien.

Omdat de ideeën openbaar zijn, kunnen geïnteresseerde partijen makkelijk inhaken op een mooi idee, mits zij de inzender vragen om toestemming/samenwerking… Achterliggende gedachte is het potentieel van Helmond aan te spreken, inwoners op een aantrekkelijke manier te betrekken bij de toekomst van hun stad en tegelijk bewust te maken van de maatschappelijke issues die er op dit moment in Helmond spelen. Als dát dan geen participatie is…

*In de voorjaarsnota worden een aantal maatschappelijke issues aangekaart.

Thomas Tuerlings
Burgercommissielid GroenLinks