Helmond Studentenstad?

Recent is in de Eerste Kamer een voorstel van minister Bussemaker aangenomen met ingrijpende wijzigingen voor studenten vanaf september 2015. De belangrijkste verandering is dat de basisbeurs voor zowel thuis- als uitwonenden geen gift meer is maar een lening, of een “studievoorschot.” Dit betekent dat een brave student al snel met duizenden euro’s schuld opgezadeld wordt en de minder brave student zelfs met tienduizenden euro’s. Maar, er zijn meer gevolgen dan alleen financiële voor studenten.

Waar het voorheen mogelijk was om een groot deel van de huurprijs van een kamer te dekken met een uitwonendenbeurs, komt dit uiteindelijk volledig voor eigen rekening. Gevolg hiervan is waarschijnlijk een afname van het aantal studenten dat op kamers gaat. Op aandringen van GroenLinks is het gratis OV-reisrecht namelijk wél behouden gebleven. Dit stelt studenten nog enigszins in de gelegenheid om torenhoge schulden te vermijden. Om reistijd beperkt te houden, zullen studenten dichter bij huis gaan zoeken naar de juiste studie. Voor steden met een hogeschool of universiteit is dit nadelig, maar voor steden in de omgeving, zoals Helmond, is dit juist voordelig. Eindhoven en Tilburg zijn in minder dan een uur te bereiken en de huurprijzen in Helmond liggen lager dan daar. Een groot deel van de Helmondse jongeren trok tot nu toe weg om in de stad van studie te gaan wonen. Door een toename in die kosten zal vanaf september 2015 echter een aanzienlijk deel van die groep er waarschijnlijk voor kiezen om in Helmond te blijven. In Helmond zoekt men al langer naar een manier om de jeugd aan zich te binden. Niet alleen de gemeente, maar ook de horeca en zelfs het bedrijfsleven is hier naar op zoek. Deze nieuwe ontwikkeling zou hier een extra impuls aan kunnen geven.

Tijdens het ROC jongerendebat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heb ik namens GroenLinks een beter openbaar vervoer verdedigd en dat kon rekenen op unanieme steun van alle aanwezige jongeren. Niet alleen het busvervoer in Helmond is aan verbetering toe, maar ook het treinverkeer. Met vier stations is de basis er zeker, nu nog langere treinen, met name in de spits (!), een hogere frequentie en natuurlijk aansluiting op een nieuwe nachtnetregeling!

Een ander punt waar nog op te winnen valt, zijn goedkope huurwoningen, of liever gezegd, studentenkamers. In universiteitssteden zijn deze vaak erg prijzig vanwege de grote vraag, maar voor Helmond hoeft dat niet het geval te zijn. En ondanks de kosten zullen er ongetwijfeld studenten zijn die het ouderlijk huis uit willen. Wie zegt dat Helmond ze die kans niet kan bieden?

Een laatste punt voor Helmond als studententrekpleister is de mogelijkheid die de stad te bieden heeft voor studenten om door te groeien. Met Helmond Stagestad en Brainport kan dit perspectief al deels geboden worden. Maar waarom niet nog een schepje hier bovenop? Ik zie kansen voor Helmond. Mooie kansen: Helmond Studentenstad!

Thomas Tuerlings,
Burgercommissielid GroenLinks