Wie betaalt de rekening van de energietransitie?

Thema-avond met topsprekers over:

  • het rijksbeleid om te schakelen van gas naar elektriciteit - de plannen om gasloze woningen te bouwen;
  • de vraag of dat allemaal wel mogelijk is;
  • over de financiële gevolgen voor de burger.

Opening
Door gespreksleider Michiel Philippart (kandidaat Provinciale Staten Noord-Brabant, plaats 4)

Energiehuis Helmond: Energieprijzen en prijsstijging 2019
Wim Raaijmakers van Energiehuis Helmond geeft wat meer inzicht in de kosten van Energie.

Aardgasvrij maken van de wijk ’t Ven in Eindhoven
Wethouder Jan van der Meer van Eindhoven licht zijn aanpak toe.
Gesprek met de aanwezigen
Als er vragen zijn over de toelichting van Jan van der Meer, kunt u die nu aan de orde stellen.

Nu van het gas af leidt alleen tot meer CO2-uitstoot
Hoogleraar David Smeulders van de TU in Eindhoven waarschuwt voor de haast waarmee de overheid de huishoudens van het gas af wil hebben en de schijnargumenten die daarvoor worden gebruikt.
Gesprek met de aanwezigen
Als er vragen zijn over de toelichting van David Smeulders, kunt u die nu aan de orde stellen.

PAUZE

Helmond wordt duurzamer
Wethouder Antoinette Maas, wethouder te Helmond, geeft een toelichting op hoe Helmond de energietransitie wil laten slagen: per wijk een specifieke aanpak.
Gesprek met de aanwezigen
Als er vragen zijn over de toelichting van Antoinette Maas, kunt u die nu aan de orde stellen.

Uitsmijter: forumdiscussie
De dagvoorzitter Michiel Philippart zal de drie sprekers kritisch bevragen. U kunt meedoen!

Locatie

Cacaofabriek
Gratis, inclusief een drankje
Cacaokade 1
5705 AA Helmond
Nederland