Podiumbijeenkomst Energietransitie

De Energietransitie, omslag naar duurzame energie, is in volle gang. Maar wat is het nu eigenlijk en wat betekend dit voor onze gemeente? Tevens moeten wij in Nederland voor 2050 van het Aardgas af. Het Rijk de Provinciën en gemeentes moeten strategieën gaan bepalen hoe ze aan deze doelstellingen op korte en lange termijn kunnen gaan voldoen.

Gemeenten moeten bijvoorbeeld per wijk transitieplannen vaststellen. Hierin wordt in samenspraak met stakeholders bekeken hoe en in welk tijdspad de wijken kunnen worden verduurzaamd. Dit heeft invloed op alle bewoners, gebruikers, eigenaren en bedrijven binnen onze gemeente. Gelet op vragen die leven over deze komende energietransitie is een informatieve avond georganiseerd, waarin een aantal sprekers vanuit diverse instellingen met verschillende invalshoeken hun deskundigheid overbrengen. Raads- en commissieleden zullen door deze avond (ook opengesteld is voor belangstellenden) breed geïnformeerd worden over de achtergronden en ontwikkelingen.

Programma:
1. 19.30-19.35 Opening door de voorzitter F. Mol

2. 19.35-19.40 Welkom door de directie van Koninklijke Nedschroef

3. 19.40-20.10 Presentatie door Prof. dr.ir. D. Smeulders van de Technische Universiteit Eindhoven

4. 20.10-20.40 Presentatie door mevr. D. Valkenburg, projectmanager Energietransitie gemeente Helmond

5. 20.40-21.25 Impact voor gebruiker, bewoner, bedrijf en eigenaar

    • a. Presentatie door directeur mevr. M. Krawinkel/bestuurssecretaris mevr. E. Struik, WoCom, over de corporatie dilemma's

    • b. Presentatie door ECHR/Energiehuis, de heer B. Horsten, Voorzitter Energiehuis, over de gevolgen voor en vragen van woningeigenaren

    • c. Presentatie door mevr. M. van Dooren, Stichting Bedrijventerreinen Helmond, over de uitdagingen voor bedrijven
       

6. 21.25-21.30 Kort slotwoord door de portefeuillehouder wethouder A. Maas 

Locatie

Koninklijke Nedschroef
Kanaaldijk 75
5707 LC Helmond
Nederland